Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania parametrów krytycznych dla potrzeb SOR i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
Wejście na platformę poprzez link:

https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalostrowmaz/demand/notice/public/27561/details

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Duboisa 68


NIP: 759-14-36-186  
REGON: 000306756

Centrala Szpitala
tel.  29 746 37 11 do 18

Sekretariat dyrekcji:
tel.  29 746 37 04
fax. 29 746 37 06

e-mail:
sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Szpital SPZZOZ

Powrót na początek strony